Email:

vn.smart.factory@gmail.com

Hotline:

0943 433 999

Language:

Phần Mềm PLC & Scada 1

Showing 1–1 of 2 results

Kepware OPC Server cung cấp cho chúng ta hơn 150 Dirvers, PLC Drivers, DCS Drivers, Database Drivers, HMI Drivers, OPC Client Driver của hầu hết các hãng thiết bị tự động hóa trên thế giới.

 

Chi tiết