Email:

Support@giaiphaptudonghoa.com.vn

Hotline:

0943 433 999

Language:

Giới thiệu

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA  123

Cung cấp giải pháp và dịch vụ tự động hóa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ra đời với sự tập hợp của nhiều chuyên gia đầu ngành Tự Động Hóa.  Chúng tôi tự hào đi đầu trong việc ứng dụng các giải pháp tổng thể, tích hợp hệ thống điện và tự động hóa, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong kỹ thuật điều khiển như: iFIX, Cimplicity, Wonderware Intouch, WinCC, GE PLC, DCS, Citect ,PCS7, STEP7, BATCH CONTROL, S7-200/300/400… cho nhiều ngành công nghiệp.